Instroom mbo bètatechniek

Mannen die een mbo-opleiding starten kiezen veel vaker voor een bètatechnische opleiding dan vrouwen. Hoe groot het verschil tussen vrouwen en mannen precies is, verschilt weer per mbo-niveau.

In de grafiek is per mbo-niveau te zien welk aandeel van de vrouwen en mannen voor een bètatechnische opleiding kiest ten opzichte van het totale aantal vrouwen en mannen dat een mbo-opleiding start op dat mbo-niveau.

Aandeel startende mbo-studenten dat kiest voor bètatechniek, instroomjaar 2022/2023

Aandeel startende mbo-studenten dat kiest voor bètatechniek, instroomjaar 2022/2023 In procenten van vrouwen en mannen die een mbo-opleiding starten
Mbo-niveau en geslachtVrouwMan
Totaal mbo947
Mbo 11138
Mbo 2653
Mbo 3559
Mbo 41040

Van alle vrouwen die een mbo-opleiding startten in het opleidingsjaar 2022/2023 koos 9 procent voor een bètatechnische opleiding. Onder de mannen is dit aandeel ruim vijf keer zo groot, namelijk 47 procent. Het verschil tussen vrouwen en mannen is het grootst op niveau 3 (5 procent van de vrouwen tegenover 59 procent van de mannen). Hier kiezen mannen bijna twaalf keer zo vaak voor bètatechniek dan vrouwen. Ook op niveau 2 is het verschil tussen vrouwen en mannen groot (6 procent tegenover 53 procent). Op niveau 1 en 4 kiezen mannen ongeveer vier keer zo vaak voor bètatechniek. Op niveau 4 gaat het om 10 procent van de vrouwen tegenover 40 procent van de mannen. Op niveau 1 is het verschil het kleinst en gaat het om 11 procent van de vrouwen tegenover 38 procent van de mannen. Ten opzichte van voorgaande jaren is er in verhouding weinig veranderd in het verschil tussen vrouwen en mannen op het mbo dat kiest voor bètatechniek.

Brontabel als csv (101 bytes)

Monitor Techniekpact