Eerstejaarssucces in het mbo (startersresultaat)

De indicator startersresultaat is specifiek gericht op het studiesucces in het eerste jaar. Startersresultaat wordt uitgedrukt in het percentage nieuwe instromers dat een jaar later nog studeert bij de instelling of de instelling heeft verlaten met een diploma; het is daarmee de tegenhanger van ongediplomeerde uitval in het eerste jaar.

In grafiek 1 weergeeft het percentage startersresultaat voor 2018 tot en met 2021. Daarbij hebben de jaren betrekking op het moment waarop het startersresultaat wordt gemeten.

Percentage startersresultaat 2018 tot en met 2021

Percentage startersresultaat 2018 tot en met 2021 Percentage
´╗┐JaarStartersresultaat
201884%
201983,60%
202085,10%
202184,70%

Van de instromers in 2020 heeft 84,7 procent op 1 oktober 2021 in de instelling een diploma behaald of is nog in opleiding.

Brontabel als csv (78 bytes)