Eerstejaarssucces in het hbo

Versterken van de beroepsgerichte route door naadloze aansluiting bij verwante doorstroom en door stimuleren in- en doorstroom in de beroepskolom.

De grafiek toont het studiesucces in het hoger onderwijs van studenten met een mbo-vooropleiding. Om het studiesucces te bepalen is gekeken hoeveel eerstejaars hbo-studenten, die een jaar eerder hun mbo-diploma behaalden, een jaar later nog steeds ingeschreven stonden in het hoger onderwijs.

Studiesucces in het hoger onderwijs van oud mbo-studenten

Studiesucces in het hoger onderwijs van oud mbo-studenten Procenten
CohortjaarPercentage met studiesucces
2015-201682
2016-201780
2017-201880
2018-201986
2019-202085
2020-2021*81

De afgelopen zes jaar lag het studiesucces in het hoger onderwijs van oud mbo-studenten boven de 80 procent. Dat betekent dat 4 op de 5 eerstejaars hbo-studenten die van het mbo afkomstig waren, een jaar later nog steeds stonden ingeschreven in het hoger onderwijs.

Het studiesucces in het hoger onderwijs van studenten die hun mbo-diploma behaalden in 2018 of 2019 lag hoger, namelijk rond de 85 procent. Mogelijk kan dit verklaard worden door versoepeling van regels als het bindend studieadvies (bsa) in verband met de coronapandemie.

Let op: In de grafiek verwijst het verslagjaar naar het schooljaar waarin het mbo-diploma behaald is. Pas twee jaar later kan het studiesucces in het hoger onderwijs gepeild worden.

Brontabel als csv (270 bytes)