Aandeel uitstromers uit entree-opleidingen en niveau 2-opleidingen dat een jaar na afstuderen werk heeft

De indicator geeft aan of het studenten uit deze opleidingen lukt om werk te vinden.

De grafiek toont het aandeel gediplomeerde entree- en niveau 2-studenten dat een jaar na uitstroom werk heeft voor meer dan 12 uur per week.

Arbeidsmarktrendement na 1 jaar van entree- en niveau 2-studenten

Arbeidsmarktrendement na 1 jaar van entree- en niveau 2-studenten procenten
UitstroomjaarArbeidsmarktrendement na een jaar, entreeArbeidsmarktrendement na een jaar, niveau 2
2016-201761%84%
2017-201863%84%
2018-201959%82%
2019-202063%85%

In de grafiek is te zien dat het aandeel entreestudenten met werk na een jaar in de afgelopen jaren op en neer is gegaan. Bij de gediplomeerde niveau 2-studenten is het aandeel dat na een jaar werk heeft na een lichte daling bij het diplomacohort van 2018/2019 weer iets toegenomen.

Brontabel als csv (180 bytes)