Oordeel mbo-student over welzijn

De studentenpeiling kijkt naar studievoortgang tijdens de studie en naar studentenwelzijn (mentale gezondheid). Inmiddels drie jaar geleden werd Nederland geconfronteerd met het coronavirus. Om de verspreiding tegen te gaan, nam het kabinet drastische maatregelen en sloot onder meer de scholen. Om de vinger aan de pols te houden wat de effecten zijn van zowel de pandemie, als de maatregelen, als de investeringen om die effecten tegen te gaan, wordt op basis van zoveel mogelijk bestaande data gekeken naar veranderingen over de tijd.

Grafiek 1 laat het percentage studenten zien dat slecht tot zeer slecht oordeelt over de eigen mentale weerstand.

Percentage studenten dat slecht tot zeer slecht oordeelt over eigen mentale weerstand

Percentage studenten dat slecht tot zeer slecht oordeelt over eigen mentale weerstand Percentage
Jaarzeer slechtslechttotaal
20224,715,920,6
20233,813,517,3

In vergelijking met vorig jaar is het mentale welzijn van studenten verbeterd. Waar in 2022 ongeveer één op de vier studenten aangaf een slechte tot zeer slechte mentale gezondheid te hebben, geldt dat in 2023 nog voor ongeveer één op de vijf studenten.

Brontabel als csv (79 bytes)