Instroom (aandeel) studenten in opleidingen die opleiden voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de sectoren woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang

Meer studenten maken bewust de keuze voor een opleiding richting een kansrijk beroep, die past bij hun interesses, talenten en capaciteiten. De opleiding biedt hen perspectief op een duurzame plek op de arbeidsmarkt en op bestaanszekerheid.

In deze grafiek is het aandeel instromende mbo-studenten voor de meest recente 6 jaar (2017-2022) te zien, uitgesplitst naar sectorkamer, waarbij het percentage van alle sectorkamers voor een specifiek jaar optelt tot 100%. Sectorkamer is een groep van opleidingen in 10 opleidingsrichtingen*.

*Sectorkamer bovensectoraal is inclusief de zeer kleine groep opleidingen in sectorkamer niet-gespecificeerd naar sector.

Aandeel instromende mbo-studenten per sectorkamer

Aandeel instromende mbo-studenten per sectorkamer Percentage
´╗┐Instroomjaarbovensectoraalcreatieve industrie en ICTentreehandelmobiliteit, transport, logistiek, maritiemspecialistisch vakmanschaptechniek en gebouwde omgevingvoedsel, groen en gastvrijheidzakelijke dienstverlening en veiligheidzorg, welzijn en sport
20170,39,67,88,66,50,712,613,111,329,4
20180,69,38,48,36,50,612,9121130,4
2019198,77,96,30,612,611,610,731,5
20201,4988,16,10,61211,510,932,5
20211,88,98,27,96,10,712,310,89,533,7
20221,48,78,37,35,70,712,9119,734,1

Aandeel (in procenten) instromende mbo-studenten per sectorkamer

Brontabel als csv (549 bytes)