Aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing per sectorkamer

Deze indicator geeft het percentage instromende studenten van 25 jaar en ouder, per sectorkamer weer. Dat geeft een inschatting van het aandeel studenten dat bij- en omscholing volgt (inschatting via gebruik van de leeftijdsgrens). 

In deze grafiek is het aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing* voor de meest recente 6 jaar (2017-2022) te zien, per sectorkamer. Sectorkamer is een clustering van opleidingen in 10 opleidingsrichtingen**.

*’bij- of omscholing’ gaat hier over studenten die 25 jaar of ouder zijn op 1 oktober van het jaar van instroom.
**Sectorkamer bovensectoraal is inclusief de zeer kleine groep opleidingen in sectorkamer niet-gespecificeerd naar sector.

Aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing per sectorkamer

Aandeel instromende mbo-studenten voor bij- of omscholing per sectorkamer Percentage
instroomjaarbovensectoraalcreatieve industrie en ICTentreehandelmobiliteit, transport, logistiek, maritiemspecialistisch vakmanschaptechniek en gebouwde omgevingvoedsel, groen en gastvrijheidzakelijke dienstverlening en veiligheidzorg, welzijn en sport
20171,12,314,05,812,743,619,57,76,325,2
20187,12,315,96,513,140,521,77,88,028,5
20195,12,416,88,114,543,621,07,68,029,4
20205,52,614,67,411,138,817,86,17,626,7
20215,72,515,08,511,443,820,86,48,530,1
20223,72,312,78,211,246,921,66,210,831,4

Aandeel (in procenten) instromende mbo-studenten per sectorkamer voor de studenten die bij- of omscholing volgen

Brontabel als csv (574 bytes)