Aandeel diploma’s BBL voor bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden

Deze indicator geeft het percentage BBL-diploma’s weer van instromende studenten van 25 jaar en ouder. Dat geeft een inschatting van het aandeel studenten dat bij- en omscholing volgt via de BBL (inschatting via gebruik van de leeftijdsgrens). 

In deze grafiek is het aandeel BBL-diploma’s voor bij- of omscholing* voor de meest recente 6 jaar (2016-2021) te zien. Het aandeel dat wordt getoond is het percentage BBL-diploma’s ten opzichte van het totaal aantal diploma’s (BOL, BBL en examendeelnemer).

*’bij- of omscholing’ gaat hier over studenten die 25 jaar of ouder zijn op 1 oktober voorafgaand aan het behalen van het diploma. 79% van deze groep studenten was daadwerkelijk ook 25 jaar of ouder op het moment van instroom in het mbo.

Aandeel BBL-diploma’s voor bij- of omscholing

Aandeel BBL-diploma’s voor bij- of omscholing Percentage
"jaar""percentage BBL diploma"
"2016"64,90%
"2017"65,80%
"2018"69,40%
"2019"72,10%
"2020"73,80%
"2021"73,10%

Aandeel (in procenten) BBL-diploma’s voor bij- of omscholing

Brontabel als csv (123 bytes)