Aandeel mbo-uitstromers met werk een jaar na afstuderen, per domein

Het aandeel studenten dat werk heeft gevonden na afstuderen is een indicatie voor hoe goed het onderwijs aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt.

De grafiek laat zien hoeveel procent van de gediplomeerde uitstromers uit het mbo een jaar na uitstroom werk heeft voor meer dan 12 uur per week, uitgesplitst naar domein.

Arbeidsmarktrendement mbo-studenten na 1 jaar per domein

Arbeidsmarktrendement mbo-studenten na 1 jaar per domein procenten
Uitstroomjaarafbouw hout en onderhoudambacht laboratorium en gezondheidstechniekbouw en infracross overeconomie en administratieentreehandel en ondernemerschaphoreca en bakkerijinformatie en communicatietechnologiemedia en vormgevingmobiliteit en voertuigentechniek en procesindustrietoerisme en recreatietransport scheepvaart en logistiekuiterlijke verzorgingveiligheid en sportvoedsel natuur en leefomgevingzorg en welzijn
2016-201792%94%96%82%61%84%88%85%80%94%96%84%92%86%90%88%92%
2017-201891%92%96%83%63%85%89%86%81%94%96%86%92%85%90%88%92%
2018-201990%92%96%76%81%59%85%87%81%75%94%95%85%90%84%89%88%92%
2019-202092%92%96%75%85%63%87%91%85%81%93%96%89%93%86%91%91%93%

De grafiek laat zien hoeveel procent van de gediplomeerde mbo-studenten per domein een jaar na uitstroom werk heeft voor meer dan 12 uur per week als werknemer of zelfstandige. Bij de meeste domeinen is te zien dat het aandeel gediplomeerden met werk na een jaar in de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven. Bij het diplomacohort 2018/2019 is voor een aantal domeinen een dip te zien, vooral bij ‘media en vormgeving’, ‘informatie en communicatietechnologie’ en ‘entree’.

Brontabel als csv (773 bytes)