Gevoel van veiligheid lhbt leerlingen en personeel

Scholen hebben een zorgplicht om te zorgen dat leerlingen in een sociaal veilig schoolklimaat kunnen leren en werken.

Om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving op de scholen in het funderend onderwijs wordt sinds 2006 (vo) en 2010 (po) gemeten hoe het staat met de gevoelens van veiligheid van de leerlingen en het personeel. De gegevens in het figuur gaan over metingen in voorjaar 2022 van de Landelijke veiligheidsmonitor po/vo.

Percentage leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat zich veilig voelt

Percentage leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat zich veilig voelt Percentage in 2022
Soort persoonLhbt, 2022Niet-lhbt, 2022
Leerlingen po95%98%
Leerlingen vo95%98%
Personeel po90%97%
Personeel vo95%95%

Een meerderheid van de leerlingen en het personeel in het funderend onderwijs voelt zich (heel) veilig op school en er zijn weinig noemenswaardige verschillen ten opzichte van voorgaand schooljaar. Lhbt leerlingen voelen zich iets minder veilig dan niet-lhbt leerlingen. Bij het personeel in het po zien we een vergelijkbaar beeld.

Brontabel als csv (135 bytes)