Doorstroom naar technische beroepen

Technisch opgeleiden komen niet altijd in technische beroepen terecht. Zo gaan vrouwen met een technische achtergrond minder vaak aan de slag in een technisch beroep dan mannen.

In de grafiek is per onderwijsniveau te zien hoeveel mannen en vrouwen met een technische opleiding in een technisch beroep werken.

Keuze voor technische en niet-technische beroepen door personen met een technische opleidingsachtergrond

Keuze voor technische en niet-technische beroepen door personen met een technische opleidingsachtergrond In procenten van vrouwen en mannen die tot de beroepsbevolking behoren (15 tot 75 jaar)
Onderwijsniveau en geslachtTechnisch beroepNiet-technisch beroepWerkloos of onbekend
Totaal, vrouw3460,95,2
Totaal, man57,5402,5
Laagopgeleid, vrouw21,472,56,2
Laagopgeleid, man50,845,53,7
Middelbaar opgeleid, vrouw27,467,74,8
Middelbaar opgeleid, man62,135,91,9
Hoogopgeleid, vrouw37,157,85,1
Hoogopgeleid, man55,941,52,6

Van alle 15- tot 75-jarigen die tot de beroepsbevolking behoorden en een technische opleidingsachtergrond hadden in 2022, had 29,3% een technisch beroep in een technische sector. Nog eens 24,5% had een technisch beroep in een niet-technische of onbekende sector. Van de vrouwen met een technische achtergrond komt een kleiner deel in een technisch beroep terecht dan bij de mannen (34,0% tegenover 57,5%). Vrouwen met een technische achtergrond komen namelijk vaker dan mannen terecht in een niet-technisch beroep (60,9% tegenover 40,0%). Wel gaan hoogopgeleide vrouwen met een technische achtergrond vaker in een technisch beroep werken dan middelbaar en laagopgeleide vrouwen. Bij de mannen gingen middelbaar opgeleiden juist vaker in een technisch beroep werken dan laag- en hoogopgeleiden.

Brontabel als csv (359 bytes)

Monitor Techniekpact