Vrouwen naar de top: publieke sector

Meer vrouwen in topfuncties van het bedrijfsleven en de overheid staat al jaren op de politieke emancipatieagenda. Ontwikkelingen in het aandeel topvrouwen zijn beschikbaar uit diverse bronnen en komen in de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor aan bod. De Sociaal-Economische Raad (SER) is in 2023 gestart met een nieuw onderzoek onder (grote) bedrijven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. SEO Economisch Onderzoek verzamelt tussen 2022 en 2027 jaarlijks gegevens over vrouwen in topfuncties bij de (semi)overheid.

De grafiek toont het aandeel vrouwen in de top van de overheid en van de semioverheid op basis van het SEO-onderzoek.

Aandeel vrouwen in topfuncties van de (semi)overheid, 2022

Aandeel vrouwen in topfuncties van de (semi)overheid, 2022 In procenten
Uitsplitsing per sectorAandeel vrouwen in top
Publieke sector, Totaal33
Rijk+38
Decentrale overheden32
Brandweer, Politie, OM, Rechtspraak20
Semipublieke sector, Totaal43
Kunst en cultuur47
Onderwijs40
Sport en recreatie32
Zorg en welzijn48
Overig39

In de publieke sector zitten minder vrouwen in een topfunctie dan in de semipublieke sector, namelijk 33% tegen 43%. Het aandeel in de publieke sector wordt vooral bepaald door de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), waarvan er nu eenmaal meer zijn dan centrale overheden (zoals kabinet, Eerste en Tweede Kamer) en brandweer-, politie- en rechtspraakorganen. Bij de brandweer, de politie, het openbaar ministerie en rechtspraak zitten met 20% de minste vrouwen in topfuncties. Bij de semioverheid verschilt het gemiddelde aandeel vrouwen in topfuncties ook sterk tussen sectoren: van gemiddeld 32% in sport en recreatie tot 48% in zorg en welzijn. Doordat het aantal deelsectoren relatief laag is in de sport en recreatie, heeft het lagere aandeel topvrouwen een beperkt effect op het totaal voor de semioverheid.

Brontabel als csv (275 bytes)

Monitor Genderdiversiteit. Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. Monitor 2022.