Publicatie beleidsindicatoren uit de OCW begroting 2024

Op Prinsjesdag zijn, tegelijkertijd met het aanbieden van de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer, beleidsindicatoren gepubliceerd op www.ocwincijfers.nl. Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven deze beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord.

Het onderdeel ‘begroten en verantwoorden’ bevat de beleidsindicatoren van de beleidsterreinen van het ministerie van OCW gerangschikt naar zeven thema’s: Een sterke basis en hoge kwaliteit, Iedereen Gelijke Kansen, Lerarenstrategie, Gezonde arbeidsmarkt, Sociale veiligheid en gelijke behandeling, Herstel vernieuwing en groei van de culturele en creatieve sector en Versterking van het lokale en landelijke medialandschap.

Daarnaast zijn de beleidsindicatoren ook per beleidsterrein in het zien:

  • Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • Wetenschap
  • Emancipatie
  • Cultuur en Media
  • Studiefinanciering
  • Maatschappelijke Diensttijd