Het dashboard Kansengelijkheid is geactualiseerd

Het dashboard Kansengelijkheid monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs.