Indirecte instromers in het middelbaar beroepsonderwijs

Het mbo kent al enkele jaren rond de 500.000 deelnemers. In 2018 stroomden ruim 165.000 deelnemers nieuw in het mbo, waarvan ruim 50.000 in het jaar daarvoor nog niet ingeschreven stonden in het bekostigd onderwijs.

Dit zijn de zogeheten indirecte instromers. Onder deze indirecte instromers zijn zowel jongeren die na een korte onderbreking alsnog het onderwijs weten te vinden, als ouderen die zich willen bij- of omscholen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Trends in indirecte instroom

Het aantal indirecte instromers neemt de laatste jaren af, terwijl het aantal directe instromers licht is toegenomen. Ongeveer een tiende van alle deelnemers op het mbo is in schooljaar 2018-2019 indirect ingestroomd.

Studiesucces van indirecte instromers

De indirecte instromers halen na 1, 2 en 3 jaar wat sneller een diploma dan de directe instromers. Met name de oudere indirecte instromers halen binnen één jaar een diploma (figuur 11). Meer dan de helft van deze groep doet er maximaal twee jaar over om het mbo-diploma te behalen. Na drie jaar is het percentage indirecte instromers dat een diploma haalt ongeveer uitgeput.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn meer cijfers over de instroom in het mbo te vinden.