Tevredenheid mbo-studenten

Elke 2 jaar wordt aan mbo-studenten gevraagd of zij tevreden zijn over hun opleiding en hun school. Tevens wordt gevraagd naar het rapportcijfer dat zij hun school, opleiding geven. Dit gebeurt in de JOB-monitor.

Deze monitor is een onderzoek van de belangenvereniging voor mbo-studenten en staat voor Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

De resultaten van de JOB-monitor 2020 zijn niet te vergelijken met eerdere jaren. Dit komt doordat de antwoordmogelijkheden op vragen anders zijn gepresenteerd. Daarnaast heeft het inkorten van de vragenlijst ook effect gehad op de cijfers.
De JOB-monitor 2020 moet worden beschouwd als een nieuwe meting.

Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u het oordeel van mbo-studenten over een aantal aspecten van de opleiding.

Algehele waardering van de opleiding en school

Algehele waardering van de opleiding en school in 2020 in percentages
Waardering vanRapportcijfer
Opleiding6,7
School6,5

Het gemiddelde rapportcijfer dat mbo-studenten in 2020 aan hun opleiding geven is een 6,7. De school krijgt een gemiddelde van 6,5. Dit zijn gemiddelde cijfers van een landelijke populatie.

Bron: JOB-monitor Brontabel als csv (57 bytes)
Beoordeling lessen Nederlands, Rekenen en Engels door mbo-studenten in 2020 in percentages
Vakpositiefneutraalnegatief
Nederlands46%36%18%
Rekenen44%34%22%
Engels50%31%19%

Iets minder dan de helft van de mbo-studenten die lessen Nederlands volgt is positief over deze lessen. Ook over de lessen rekenen oordeelt bijna de helft van de mbo-studenten postief. De helft van de mbo-studenten vindt tenslotte de Engelse lessen goed.

Bron: JOB-monitor Brontabel als csv (97 bytes)
Beoordeling lesmateriaal en toetsen door mbo studenten in 2020 in percentages
Waardering vanpositiefneutraalnegatief
Lesmateriaal en toetsen39%35%26%

Ongeveer twee van de vijf mbo-studenten zijn postief over het lesmateriaal en de toetsen, ruim een kwart is negatief en de rest oordeelt neutraal.

Bron: JOB-monitor Brontabel als csv (80 bytes)
Beoordeling onderwijs en begeleiding door mbo studenten in 2020 in percentages
Waardering vanpositiefneutraalnegatief
Onderwijs en begeleiding44%37%19%

In 2020 is 44% van de mbo-studenten positief over het onderwijs en de begeleiding; 19% is negatief. De rest (37%) is neutraal op het totaaloordeel.

Bron: JOB-monitor Brontabel als csv (81 bytes)
Beoordeling omgeving, sfeer en veiligheid door mbo studenten in 2020 in percentages
Waardering vanpositiefneutraalnegatief
Omgeving, sfeer en veiligheid57%26%17%

De meeste studenten (57%) zijn positief over de schoolomgeving. Minder dan 1 op de 5 geeft hierover een slecht oordeel.

Bron: JOB-monitor Brontabel als csv (86 bytes)
Beoordeling informatie door mbo studenten in 2020 in percentages
Waardering vanpositiefneutraalnegatief
Informatie33%37%30%

Een derde van de mbo-studenten vindt de informatie die ze van de school krijgen goed. Een iets gtroter deel is hier niet positief maar ook niet negatief over. 30% van de studenten vindt dat ze niet goed door school worden geïnformeerd. Het gaat hier om een totaalbeoordeling van de informatie over het verloop van de studie, over rechten en plichten, omgang met klachten, kwaliteit van de lessen en over de hoogte van de schoolkosten.

Bron: JOB-monitor Brontabel als csv (67 bytes)