Aantal studenten in het mbo

Er zitten ruim 500 duizend studenten op het mbo.

Een mbo-student kan kiezen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol is zowel in voltijd (vt) als in deeltijd (dt) te volgen. Bij de bbl ligt de nadruk op leren in de praktijk, dat minimaal 60% van de totale studieduur omvat. In onderstaande grafiek is het aantal studenten in deze leerwegen te zien.

Onder 'Gerelateerde grafieken' is een uitsplitsing weergegeven naar geslacht, migratieachtergrond, leeftijd, niveau en sector.  

Studenten mbo

Studenten mbo 2020; x 1.000
JAARBBLBOL-vtBOL-dt
2013120.7365.32.9
2014100.4374.71.0
201595.7375.90.2
201699.8379.70.0
2017106.1376.80.0
2018118.8373.60.0
2019127.9370.80.0
2020127.3379.80.0

In de periode 2013-2020 is het aantal studenten in de bbl gestegen. Van 120.7 duizend bbl'ers in 2013 naar 127.3 duizend in 2020. Aanvankelijk nam het aantal bbl-studenten in deze periode af, om daarna weer toe te nemen. Het minst aantal bbl-studenten waren er in 2015 (95.7 duizend). 

Het aantal bol-voltijd studenten is gestegen van 365.3 duizend studenten in 2013 naar 379.8 duizend in 2020.

Sinds 2016 zijn er (vrijwel) geen studenten meer in de deeltijd-bol.

DUO Brontabel als csv (459 bytes)
Studenten mbo naar geslacht 2020; x 1.000
GESLACHTBBLBOL-vtBOL-dt
M76.7182.90.0
V50.5196.90.0

In het mbo volgen iets meer mannen dan vrouwen een opleiding. Met name in de bbl is het aandeel mannen groot (60%). In de bol is het aandeel vrouwen juist iets groter (52%).

DUO Brontabel als csv (858 bytes)
Studenten mbo naar migratieachtergrond 2020; x 1.000
MIGRATIEACHTERGRONDBBLBOL-vtBOL-dt
geen migratieachtergrond102.1256.70.0
niet-westerse migratieachtergrond17.7100.80.0
westerse migratieachtergrond7.422.20.0
onbekend0.10.10.0

Van alle mbo-studenten in 2020 heeft 29% een migratieachtergrond: 23% heeft een niet-westerse migratieachtergrond en 6% een westerse.

In de bbl heeft minder dan 20% van de studenten een migratieachtergrond (14% niet-westerse en 6% westerse). In de bol is dat ruim 33% (27% niet-westerse en 6% westerse). 

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Studenten mbo naar leeftijd 2020; x 1.000
LEEFTIJDSCATEGORIEBBLBOL-vtBOL-dt
TM 150.24.60.0
165.657.40.0
1711.385.50.0
1812.780.70.0
1912.058.40.0
20 TM 2224.969.80.0
23 EN OUDER60.623.40.0

Deelnemers die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het mbo komen doorgaans in de bol terecht. Meer dan de helft van de studenten in de bol is 18 jaar of jonger. Daarentegen is in de bbl het merendeel van de studenten 20 jaar of ouder.

DUO Brontabel als csv (3 kB)
Studenten mbo naar niveau 2020; x 1.000
NIVEAUBBLBOL-vtBOL-dt
12.912.00.0
229.253.90.0
354.261.80.0
441.0252.00.0

In het mbo zijn er 4 kwalificatieniveaus te onderscheiden: assistenten-/entreeopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en middenkader- en specialistenopleding (niveau 4). In de bbl zitten de meeste studenten op niveau 3 en in de bol zitten de meeste studenten op niveau 4.

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Studenten mbo naar sector 2020; x 1.000
SECTORBBLBOL-vtBOL-dt
Combinatie van sectoren0.12.40.0
Economie21.2114.80.0
Groen4.718.20.0
Techniek56.5104.70.0
Zorg en welzijn44.9139.60.0

In het mbo zijn er 4 grote sectoren te onderscheiden: economie, groen, techniek en zorg en welzijn. In de bbl is de sector techniek de grootste, gevolgd door zorg en welzijn. In de bol is de sector zorg en welzijn de grootste, gevolgd door economie.

Opleidingen die niet aan een bepaalde sector zijn toe te wijzen zijn toegewezen aan de categorie 'combinatie van sectoren'.

NB. De sectorindeling in het mbo is in 2020 aangepast. De hier te downloaden cijferreeks 2014-2020 is geheel gebaseerd op deze nieuwe indeling.

DUO Brontabel als csv (1 kB)