Toelichting Cijfers

Cijfers die ogenschijnlijk over hetzelfde gaan, kunnen toch van elkaar verschillen. Dit heeft te maken met zaken zoals de bron, de peildatum en de definitie. Bepaalde keuzes die hierin worden gemaakt lichten we toe.