Weekoverzicht inschrijving Oekraïense leerlingen op scholen

Oekraïense leerlingen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs

Wilt u inzicht in het aantal Oekraïense leerlingen dat het Nederlandse onderwijs instroomt? Bekijk dan het weekoverzicht van het aantal leerlingen dat uit Oekraïne het Nederlandse onderwijs is ingestroomd. Hierin vindt u het aantal inschrijvingen dat is geregistreerd bij DUO in het primair onderwijs (PO) en in het voortgezet onderwijs (VO).

Aantal Oekraïense leerlingen per onderwijssector

In het weekoverzicht vindt u een indicatie van het aantal leerlingen dat naar het nieuwkomersonderwijs (PO) of een internationale schakelklas (VO) gaat. Ook wordt het totaal aantal inschrijvingen weergegeven uitgesplitst in PO en VO. Naast de inschrijvingen op scholen, vindt u in het weekoverzicht ook een indicatie van het aantal kinderen dat in de schoolgaande leeftijd is (4 tot 17 jaar). Deze indicatie is gebaseerd op een raming van de inschrijvingen in het BRP.

Ontwikkeling instroom van leerlingen uit Oekraïne

Het weekoverzicht geeft via grafieken inzicht in hoe de instroom van Oekraïense leerlingen zich in de afgelopen weken heeft ontwikkeld. Dit is uitgesplitst in leerlingen in het PO en in het VO. Het gaat om het totaal aantal ingestroomde leerlingen sinds 22 februari.

Aantal Oekraïense leerlingen per gemeente

Het weekoverzicht bevat twee kaartjes per onderwijssector. Hierin ziet u de spreiding van Oekraïense leerlingen over gemeentes. Voor elke gemeente kunt u zien hoeveel leerlingen uit Oekraïne zijn ingestroomd in het PO en in het VO sinds 22 februari.

Ga voor alle cijfers naar het weekoverzicht inschrijving Oekraïense leerlingen op scholen.