Inspectie van het onderwijs

De inspectie publiceert op hun website allerlei data die te maken heeft met de kwaliteit van scholen en het toezichtsproces. 

  • Op de website van de inspectie zijn de toezichtsarrangementen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te downloaden. 
  • Daarnaast kunt u ook data downloaden van de steekproeven die de Inspectie uitvoert. Hierin vindt u de oordelen op een aantal indicatoren die de Inspectie gebruikt bij de beoordeling. Tevens zijn er overzichten te vinden van excellente scholen en zeer zwakke scholen. 
  • De publicatie van de Inspectie: de staat van het onderwijs, is te downloaden en ook op hoofdlijnen in een online vorm beschikbaar. Hier kunt u ook de uitgebreide verantwoording van dit rapport downloaden.