DANS (Data Archiving and Networking Services)

De KNAW  (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)  bevorderen via DANS (Data Archiving and Networking Services) duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens.  

Bij DANS kunt u een database doorzoeken die bestaat uit voor wetenschappelijk onderzoek gebruikte datasets en publicaties. Ook kan er naar personen en organisaties gezocht worden. Veel van de data is  beschikaar voor hergebruik, maar niet alles. Wat wel en niet direct hergebruikt kan worden wordt via de website kenbaar gemaakt. 

Let op: Omdat Engels de wetenschappelijke voertaal is zijn veel data en publicaties in de database van DANS dat ook.