Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft veel data beschikbaar. Naast StatLine waarbij zelf tabellen samengesteld kunnen worden, zijn data ook via gangbare open data standaarden ontsloten.  Er is veel historische data beschikbaar over leerlingen, studenten en hun achtegrondkenmerken. Daarnaast is er ook data over leerlingenstromen, onderwijs en arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaten en onderwijsfinanciën.

Het CBS heeft drie soorten open data:

  • De data van statline: alle tabellen in StatLine zijn beschikbaar als open data in de vorm van datasets. Via webservices is de meest actuele data over een specifiek onderwerp aan te roepen, te filteren en te combineren. De data is inhoudelijk identiek aan de tabellen zoals die in StatLine zijn op te vragen en te downloaden. Het verschil zit in de vorm van aanbieden. CBS wil hiermee het gebruik van de statistische informatie bevorderen. Bezoek de open data van StatLine via deze link. Via deze link is meer uitleg te vinden.
  • Data die op de website van het CBS staat.
  • Iv3: CBS stelt de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar. Het betreft financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen voor begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen, zoals die aan CBS zijn geleverd vanaf verslagjaar 2010.

Naast de eigen ontsluiting lever het CBS onderwijsdata in internationaal verband aan Eurostat en OESO. Bij die organisaties is ook onderwijsdata te vinden over andere landen.

Mocht u data niet kunnen vinden dan biedt het CBS ook nog andere opties aan:

  • U kunt maatwerk uit laten voeren of zelf onderzoek doen op CBS data. Meer informatie is hier te vinden.
  • U kunt contact opnemen met de infoservice van het CBS.