Open data

De data voor de tabellen en grafieken op Onderwijs in Cijfers worden door een aantal organisaties verzameld. Deze organisaties bieden vaak (een deel van) deze data openbaar aan.

Interpreteren van open data

Bij veel open data is wel vaak kennis en kunde nodig bij de interpretatie van de gegevens. Veel data wordt op een ruwe manier aangeboden en heeft enige vorm van verwerking nodig om goed te kunnen interpreteren. 

Verschillen per organisatie

Daarnaast kan open data per organisatie verschillen. De manier van verzamelen en verwerken van de gegevens voordat een organisatie deze publiceert heeft invloed op de open data. Het is dus van belang dat bij het gebruik van open data goed naar de meta-data (de beschrijving) van de gegevens wordt gekeken zodat een interpretatie op een juiste manier gebeurd. Vragen over de open data zijn altijd te stellen aan de desbetreffende organisatie.

Verschillen open data en data

Als laatste is het belangrijk om te weten dat er verschillen kunnen zijn in hoe data wordt aangeboden. Veel van de via de wegwijzer te vinden data vallen onder de noemer open data. Hiermee wordt data bedoeld die toegankelijk volgens bepaalde standaarden, herbruikbaar en kosteloos/zonder rechtenbeperkingen is. Maar er zijn ook data die wel gepubliceerd zijn en vrij voor iedereen om in te zien maar verder niet aan de specificaties van open data hoeven te voldoen. In de wegwijzer zal te zien zijn wat van toepassing is.