Scholen en universiteiten en open data

Wilt u weten hoeveel leerlingen er op een school zitten? Of bent u op zoek naar de cito-scores of de eindexamencijfers? Wilt u scholen met elkaar kunnen vergelijken? Of bent u opzoek naar data van de Nederlandse universiteiten? Hier kunt u zien welke informatie over scholen en universiteiten via open data beschikbaar is. 

CBS - StatLine

Het CBS heeft een aantal tabellen met data over onderwijsinstellingen. In de tweede kolom, de tabel 'onderwijsinstellingen; grootte en soort' en de eerste tabel in de map 'financiering en uitgaven onderwijs'. Hier kunt algemene en historische informatie over onderwijsinstellingen vinden. 

DUO - Open data

De data van DUO is allemaal op het niveau van onderwijsvestiging, instelling of bestuur. Op die manier kan informatie over leerlingen vergelijkt worden op school- en instellingsniveau. U vindt hier o.a. leerlingenaantallen, cito-scores en eindexamencijfers. Daarnaast kunt u hier ook adresgegevens en data over personeel en financiële verantwoording vinden. 

PO-raad, VO-raad en Kennisnet - Scholen op de kaart

De PO-raad en de VO-raad hebben in samenwerking met Kennisnet een website gemaakt waar allerlei informatie over basisscholen en middelbare scholen  te vinden is. Via de website kunt u ook handig scholen met elkaar vergelijken. Let op: dit betreft geen open data maar een publicatie. Hergebruik van de gegevens moet goedgekeurd worden door de PO- en/of VO-raad. 

VSNU

De VSNU, de vereniging van universiteiten, heeft allerei data beschikbaar over o.a. studenten, personeel en onderzoek. Naast algemene informatieve tabellen en grafieken is er ook data te downloaden. Hiermee kunnen verschillende universiteiten met elkaar vergeleken worden.