Personeel en open data

Bent u opzoek naar data over leraren of ander onderwijspersoneel? Hier kunt u zien welke data beschikbaar is. 

DUO - personeel po/vo/mbo

DUO verzamelt de personeelsgegevens van het po, het vo en het mbo. Via de links kunt u o.a. het aantal leraren per school vinden of het aantal gegeven lesuren per vak. 

VSNU

De VSNU biedt via het kopje personeel informatie over het personeel op universiteiten. Naast algemene tabellen en figuren over bijvoorbeeld de aantallen vast en tijdelijk personeel kunt u ook databestanden downloaden om universiteiten te kunnen vergelijken.