Definities

In deze thema-analyse wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen leerlingen:

  1. Versnelde leerlingen: leerlingen die korter dan 8 jaar over het basisonderwijs doen.
  2. Reguliere leerlingen: leerlingen die het basisonderwijs in 8 jaar en maximaal 10 maanden doorlopen (verlengde kleuteraars en versnellers die een keer zijn blijven zitten, zitten hier ook in)

Leerlingen met een vertraging  (die langer dan 8 jaar en maximaal 10 maanden over het basisonderwijs doen) vallen buiten deze onderzoeksvraag.

Bij de versnelde leerlingen maken we onderscheid tussen herfstkinderen en niet-herfstkinderen. Herfstkinderen zijn kinderen die zijn geboren in oktober, november of december. De overige kinderen zijn de niet-herfstkinderen.

Om te bepalen of een leerling is versneld, is gekeken naar de leeftijd van de leerling op het moment van de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het was niet mogelijk om eerder te kijken of een leerling is versneld en wanneer dat plaatsvond omdat de informatie over in welke groep een leerling zit niet compleet is.

Als een leerling het basisonderwijs in 8 jaar doorloopt, dan is deze leerling 12 jaar oud op het moment dat hij of zij naar het voortgezet onderwijs gaat. Is de leerling jonger dan 12 jaar? Dan is er sprake van versnelling.

Algemene tabel met alle groepen

Algemene tabel met alle groepen
1 oktober -31 decemberna 31 december
Jonger dan 12 jaarherfstkind versneldniet-herfstkind versneld
12 jaarherfstkind regulierniet-herfstkind regulier
Ouder dan 12 jaarherfstkind vertraagdniet-herfstkind vertraagd
Brontabel als csv (225 bytes)