Cijfers voortijdig schoolverlaten (vsv) 2020-2021 bekend

Met een nieuw vsv-dashboard zijn vandaag de voorlopige vsv-cijfers van schooljaar 2020-2021 gepubliceerd. Dit schooljaar zijn er 24.385 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers). Dit zijn er 1.619 meer dan vorig jaar.

Vsv-dashboard met data t/m 2020-2021

Bekijk via de overzichtspagina voortijdig schoolverlaten het vsv-dashboard met de belangrijkste cijfermatige trends, uitsplitsingen, kenmerken en vergelijkingen over voortijdig schoolverlaten voor rmc-regio’s. Hier kunt u ook cijferinformatie voor scholen raadplegen, onder andere in factsheets voor mbo-instellingen.

Nadere duiding vsv-cijfers

Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is gestegen van 22.766 (1,72%) in schooljaar 2019-2020 naar 24.385 (1,87%) in schooljaar 2020-2021. Zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo is een stijging zichtbaar van het aantal voortijdig schoolverlaters. In het mbo laat met name de beroepsopleidende leerweg (BOL) een stijging zien. De meeste uitvallers volgen een mbo-niveau 2 of een niveau 4-opleiding, het aandeel uitvallers is het hoogst op de Entree en mbo niveau 2