Beleidsagenda - begroting 2022 - online

Op Prinsjesdag verschijnt het dashboard beleidsagenda 2022 op ocwincijfers.nl.

Het dashboard laat de voortgang zien op de belangrijkste streefdoelen van het ministerie van ocw in de vorm van (niet-financiële) beleidsindicatoren. Deze beleidsindicatoren zijn afkomstig uit de begroting, en geactualiseerd volgens begroting 2022. In het dashboard zijn de cijfers per onderwerp en per sector te bekijken.