De regioscanner is geactualiseerd en uitgebreid

De regioscanner maakt het mogelijk om regio’s en gemeenten wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken te vergelijken en te volgen door de tijd.

Na de update van de gemeente-indicatoren in maart zijn nu ook de gegevens op RMC en AMR niveau aangevuld tot en met het lopende studiejaar. Nieuw ten opzichte van de vorige versie zijn de indelingen naar COROP-gebied en naar provincie. De regioscanner is hiermee voor alle indicatoren en gebiedsindelingen actueel.