Inzicht in de ‘arbeidsmarkt en personeelstekorten’ voor het voortgezet onderwijs

De nieuwe overzichtspagina bevat indicatoren over de huidige situatie en de toekomstige situatie van de arbeidsmarkt, waar sprake is van een personeelstekort bij verschillende tekortvakken.

Aan de hand van ramingen, gegevens over de vacaturedruk en de onvervulde vraag wordt geprobeerd dit personeelstekort inzichtelijk te maken. Regionale arbeidsmarktgegevens kunnen met een landkaart per arbeidsmarktregio gedownload worden.