Rapport TIMSS-2019

Vandaag is het rapport Trends in International Mathematics and Science Study 2019 (TIMSS) aan de Tweede Kamer aangeboden.
De indicatoren op Onderwijs in Cijfers en het spindiagram op OCW in Cijfers zijn geactualiseerd.

Landkaart regionale arbeidsmarkt
Beeld: ©OCW

TIMSS is een vierjaarlijks internationaal steekproefonderzoek van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) naar de kennis en vaardigheden van leerlingen in groep 6 op het gebied van rekenen en natuuronderwijs.
Ook zijn vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, leraren en schoolleiders waarmee informatie is opgevraagd over hun welbevinden en de onderwijscontext op de scholen.
 

Toelichting op TIMSS-2019

TIMSS meet wereldwijd al meer dan 24 jaar de ontwikkeling van exacte vakken in het basisonderwijs in groep 6. TIMSS geeft niet alleen een beeld van de ontwikkeling van het onderwijsniveau per land, maar maakt het ook mogelijk om landen met elkaar te vergelijken. In het voorjaar van 2019 hebben 3355 Nederlandse leerlingen de digitale TIMSStoets over rekenen en natuuronderwijs gemaakt. De toetsen zijn afgenomen ruim voordat Corona zijn intrede deed. De sluiting van de scholen het afgelopen schooljaar en het afstandsonderwijs zijn niet verdisconteerd in de trend die TIMSS nu laat zien.