Actualisatie op basis van ROA en VSNU publicaties

Op Onderwijs in Cijfers zijn de indicatoren die gebaseerd zijn op de ROA Schoolverlaters-Meting 2019, de Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken van ROA Statistics Maastricht University en de personeelsinformatie WOPI van de VSNU geactualiseerd.

Landkaart regionale arbeidsmarkt
Beeld: ©OCW

ROA Schoolverlaters-Meting 2019

Op basis van  de ROA Schoolverlaters-Meting 2019 is geactualiseerd:
Tevredenheid aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 2014/15 - 2017/18
Percentage schoolverlaters werkzaam op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting
Salaris gediplomeerde schooverlaters, 2017/18
 

Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken van ROA Statistics Maastricht Unuiversity

Op basis van  de Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken van ROA Statistics Maastricht University is geactualiseerd:
Werkloosheid gediplomeerde mbo-schoolverlaters, 2013/14 - 2017/18
Arbeidsmarktpositie schoolverlaters bol per niveau, 2017/18
Arbeidsmarktpositie schoolverlaters bbl per niveau, 2017/18
Percentage werkzame bol-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, 2013/14 - 2017/18
Percentage werkzame bbl-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, 2013/14 - 2017/18
De indicatoren:
Intredewerkloosheid bol-traject, 2014-2018
Intredewerkloosheid bol-traject, 2014-2018
zijn niet geactualiseerd omdat in de meting van 2019 geen informatie over werkloosheid tot de eerste baan is gevraagd.

Personeelsinformatie WOPI van de VSNU

Op basis van  de personeelsinformatie WOPI van de VSNU is geactualiseerd:
Personeelssterkte wo
Personeelssterkte wetenschappelijk personeel
Personeel wo: samenstelling personeel universiteiten
Personeel wo: leeftijdsontwikkeling in fte
Personeel wo: percentage vrouwen