Indicatoren beleidsagenda 2021

In het dashboard beleidsagenda 2021 presenteert OCW de kwantitatieve voortgang op de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het departement in de vorm van (niet-financiële) beleidsindicatoren. Met de OCW-begroting 2021 zijn deze indicatoren  geactualiseerd.