Nieuwe cijfers

Met Prinsjesdag zijn enkele indicatoren op onderwijsincijfers.nl geactualiseerd

Het gaat om de volgende indicatoren:
Ziekteverzuim in het onderwijs
Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase (Studiefinanciering)
Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs HO (Studiefinanciering)
Relatief aantal studenten met een lening (Studiefinanciering)
Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting
Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, naar studierichting

De indicatoren die gebaseerd zijn op schoolverlatersonderzoek van ROA en data over de personeelsgegevens van universiteiten (WOPI van de VSNU) worden op korte termijn geactualiseerd.

De indicatoren uit de beleidsagenda 2021 vindt u in het  dashboard beleidsagenda 2021