Actualisatie Internationaal en Onderwijsmonitor

Op OCW  in Cijfers zijn enkele interessante actualisaties gedaan.

Internationaal

Onlangs heeft Eurostat de Education and Traning monitor 2020 geactualiseerd.
De indicatoren op OCW in Cijfers die hierop gebaseerd zijn, zijn geactualiseerd.
Het betreft:
Internationale onderwijspositie van Nederland
- Voortijdig schoolverlaten
- Aandeel hoger opgeleiden
- Scholing voor volwassenen
- Aandeel met startkwlificatie
- Afgestudeerde beta's bachelor
- Afgestudeerde beta's master

EU2020 strategie
- Voortijdig schoolverlaten
- Scholing voor volwassenen
- Aandeel hoger opgeleiden

Onderwijsmonitor

De onderwijsmonitor geeft op stelselniveau inzicht in de prestaties van het onderwijs.
Deze ondewijsmonitor is geactualiseerd.