JOB-monitor, Nationale Studenten Enquête, Peil. Taal en Rekenen en Referentieraming

Op Onderwijs in Cijfers zijn de indicatoren die gebaseerd zijn op onderstaande publicaties/rapporten geactualiseerd.

Landkaart regionale arbeidsmarkt
Beeld: ©OCW

JOB-monitor

De JOB-monitor is een onderzoek van de belangenvereniging voor mbo-studenten en staat voor Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. De  rapportage 2020 is op 4 juni gepubliceerd.

Zie: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/prestaties-tevredenheid-mbo-studenten

Nationale Studenten Enquête

De laatst gepubliceerde  Nationale Studenten Enquête is van 2017-2018. Er zijn geen recentere waarden beschikbaar; In 2018-2019 vanwege de AVG-discussie en in 2019-2020 vanwege de Coronacrisis.

Zie: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-tevredenheid-hoger-onderwijs-studenten
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hbo/studenten-hbo/prestaties-tevredenheid-hbo-studenten
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/wo/studenten-wo/prestaties-tevredenheid-wo-studenten

Peil Taal en Rekenen

Peil. Taal en Rekenen is op 22 april gepubliceerd en geeft zicht op taal- en rekenvaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs door een analyse van de leerlingresulaten op de vijf eindtoetsen die in april 2019 afgenomen zijn.

Zie: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/leerlingen-po/prestaties-taal--en-rekenvaardigheden

Referentieraming 2020

De  Referentieraming presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2030. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De ramingen zijn tot stand gekomen en vastgesteld vóór de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is dus ook geen rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname.

Zie: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/leerlingen-po/prognoses-leerlingen
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/vo/leerlingen-vo/prognoses-aantal-leerlingen-vo
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/prognoses-studenten-mbo
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hbo/studenten-hbo/prognose-aantal-studenten-hbo
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/wo/studenten-wo/prognoses-aantal-studenten-wo
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/aantallen-ontwikkeling-van-het-aantal-deelnemers
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/stromen-stromen-in-het-nederlands-onderwijs