Dashboard Beleidsagenda en Beleidsverslag geactualiseerd

In het dashboard Beleidsagenda en Beleidsverslag 2019 presenteert OCW de kwantitatieve voortgang op de ambities en beleidsdoelen van het departement in de vorm van (niet-financiële) beleidsindicatoren.

Gelijktijdig met het aanbieden van het Jaarverslag aan de Tweede Kamer zijn deze iindicatoren geactualiseerd.

Ook op Onderwijs in Cijfers zijn in verband met Verantwoordingsdag een aantal indicatoren geactualiseerd.