Indicatoren voor Verantwoordingsdag geactualiseerd

In verband met Verantwoordingsdag zijn een aantal indicatoren geactualiseerd. Dit gaat onder meer om de uitgaven van OCW, prestaties van onderwijsinstellingen en de tijd die studenten aan hun studie besteden. Bekijk de geactualiseerde indicatoren.

Uitgaven OCW

Hieronder vindt u de geactualiseerde indicatoren over de uitgaven van OCW aan verschillende onderwijssoorten:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs
 • Algemene uitgaven

Prestaties onderwijsinstellingen

Op de volgende pagina's ziet u het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de mate waarin onderwijsinstellingen aan de basiskwaliteit voldoen.

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs

Studietijd studenten

Hoeveel tijd besteden studenten op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aan hun studie? U leest het hier:

 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs

Studiefinanciering

De volgende indicatoren over studiefinanciering zijn geactualiseerd:

 • Normbedragen, gemiddeld uitgekeerde bedragen en studieschuld
 • Gebruikers studiefinanciering
 • Uitgaven en ontvangsten studiefinanciering

Indicatoren over middelbaar beroepsonderwijs

Ook zijn de volgende indicatoren over het mbo geactualiseerd:

 • Instroom studenten in het middelbaar beroepsonderwijs
 • Aantal studenten dat succesvol een mbo-opleiding afrondt
 • Tevredenheid leerbedrijven over recent aangenomen mbo'ers