Indicatoren beleidsagenda 2020

In het dashboard beleidsagenda 2020 presenteert OCW de kwantitatieve voortgang op de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het departement in de vorm van (niet-financiële) beleidsindicatoren. Met OCW-begroting 2020 zijn deze indicatoren  geactualiseerd.

De nieuwste leerlingen - en studentenprognose en de laatste cijfers over de aansluiting met de arbeidsmarkt vindt u op  Onderwijsincijfers.nl .