Nieuwe cijfers

Met Prinsjesdag wordt een deel van onderwijsincijfers.nl geactualiseerd. Het gaat daarbij vooral om de leerlingen- en studentenramingen en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Zie links onder 'Zie ook'.

De indicatoren uit de beleidsagenda 2020 vindt u in het  dashboard beleidsagenda 2020