Onderwijspositie Nederland bovengemiddeld

Op belangrijke internationale onderwijs-indicatoren scoort Nederland meestal bovengemiddeld. En vaak behoort ons land dan zelfs tot de internationale top 5. Alleen niet voor de indicator aandeel bètatechnici. Dat aandeel ligt beduidend onder het internationaal gemiddelde (voor zowel bachelor als master).