Werk- en leeromgeving leraren internationaal bezien

Onlangs zijn recente gegevens beschikbaar gekomen over de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs van 48 landen.

Hieruit blijkt o.a. dat de Nederlandse vo- leraren iets minder dan gemiddeld tijd besteden aan lesgeven en iets meer dan gemiddeld aan orde houden en administratie. Verder blijken ze bovengemiddeld tevreden over hun beroep.