Veel internationale cijfers geactualiseerd.

Op Onderwijs in cijfers.nl staan veel internationale onderwijsgegevens. Voor een deel is die informatie afkomstig uit de OECD-publicatie Education at a Glance. Het gaat daarbij om internationale gegevens over onderwijsdeelname, -personeel , -uitgaven en aansluiting met de arbeidsmarkt. Dat geeft inzicht in hoe Nederland ervoor staat in vergelijking met andere landen.

Vandaag verscheen de 2019-editie van Education at a Glance en de parallelle gegevens op Onderwijs in cijfers.nl zijn hieraan aangepast.

De links geven een overzicht van de actualisering.