Voortgang EU2020 doelstellingen geactualiseerd

Op OCW in Cijfers zijn onder Verantwoord begroten, Internationaal een aantal indicatoren van de EU2020 strategie geactualiseerd.

Het bereft de indicatoren over:
het verminderen van voortijdig schoolverlaten
meer deelname aan scholing door volwassenen
meer hoger opgeleiden tussen de 30 en 34 jaar

Naar verwachting komen eind 2019 de gegevens van Eurostat over het verminderen van het aantal kinderen met geringe lees-, wiskunde- en natuurwetenschappelijke vaardigheden beschikbaar. Kort daarna zullen deze indicatoren op OCW in Cijfers geactualiseerd worden.