Voortgangsrapportage sectorakkoorden

In het  Dashboard sectorakkoorden zijn de indicatoren-cijfers geactualiseerd.  Daarmee heeft u de laatste cijfers behorend bij de beleidsdoelen in het bestuursakkoord PO  en het sectorakkoord VO. De voortgang op de beleidsdoelen in deze akkoorden wordt hierdoor kwantitatief in beeld gebracht.