Wetenschapsstelsel

In een schema wordt een globaal overzicht van het Nederlandse wetenschapsstelsel gegeven.

Het wetenschapsbestel is onderverdeeld in een viertal niveaus. Elk niveau heeft instellingen en organisaties met specifieke taken en verantwoordelijkheden. Sommige instellingen komen voor op verschillende niveaus, omdat ze meerdere functies in het wetenschapsstelsel hebben. Financieringsstromen (met een onderscheid naar basisfinanciering en projectfinanciering), wet- en regelgeving, adviezen, beleidsnota's, formele en informele relaties vormen de verbindingen tussen de verschillende niveaus.