Veel van de wetenschappelijke publicaties zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers, vaak ook onderzoekers uit verschillende landen. Deze indicator kan worden uitgesplitst naar de verschillende wetenschappelijke gebieden.

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied toename tussen 2005 en 2016 in %
Toename 2005-2016 (procent)
Natuur94,0
Landbouw110,1
Totaal140,9
Techniek153,2
Gezondheid154,1
Economie201,0
Recht307,1
Gedrag en Maatschappij332,2
Taal & Cultuur493,2

De groei in het aantal internationale co-publicaties in het grootst in de wetenschapsgebieden Taal & Cultuur, Gedrag & Maatschappij en Recht.

Clarivate Analytics/Web of Science, bewerking: CWTS Brontabel als csv (188 bytes)