Internationale co-publicaties naar hoofdgebied

Veel van de wetenschappelijke publicaties zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers, vaak ook onderzoekers uit verschillende landen. Deze indicator kan worden uitgesplitst naar de verschillende wetenschappelijke gebieden.

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied toename tussen 2005 en 2016 in %
Toename 2005-2016 (procent)
Natuur94,0
Landbouw110,1
Totaal140,9
Techniek153,2
Gezondheid154,1
Economie201,0
Recht307,1
Gedrag en Maatschappij332,2
Taal & Cultuur493,2

De groei in het aantal internationale co-publicaties in het grootst in de wetenschapsgebieden Taal & Cultuur, Gedrag & Maatschappij en Recht.

Clarivate Analytics/Web of Science, bewerking: CWTS Brontabel als csv (188 bytes)