Citatie-impact per hoofdgebied

Als indicatie voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van het relatieve aantal citaties die wetenschappelijke publicaties krijgen in andere wetenschappelijke publicaties.

Nederlandse citatie-impactscore

Nederlandse citatie-impactscore per hoofdgebied, 2012-2015
Citatie-impact score 2012-2015
Gezondheid1,53
Landbouw1,48
Natuur1,48
Taal en Cultuur1,39
Economie1,39
Gedrag en Maatschappij1,36
Techniek1,20
Recht0,98

In de periode 2012-2015 scoren alle clusters rond (Recht) of boven het wereldgemiddelde. Tussen de clusters zijn er verschillen, waarbij alleen het cluster Gezondheid een citatiescore heeft boven het Nederlandse gemiddelde.

Clarivate Analytics, Web of Science / CWTS Brontabel als csv (171 bytes)