Wetenschappelijke publicaties en citaties

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn voor een belangrijk deel zichtbaar in tijdschriften waarbij publicaties onderworpen zijn aan de beoordeling door vakgenoten.

Een maat voor de kwaliteit van dit wetenschappelijk onderzoek is het aantal citaties dat een wetenschappelijke publicatie krijgt. Om vergelijkingen tussen landen te kunnen maken worden de citaties genormeerd op het internationale gemiddelde (waarde = 1).

Nederland kleine speler qua aantallen publicaties

Nederlandse onderzoekers (of beter gezegd: onderzoekers aan een instelling met een Nederlands adres) publiceerden in 2016 ruim 41.800 wetenschappelijke artikelen, ongeveer 2,8% van het wereldtotaal. Veruit de grootste wetenschappelijke producent is de Verenigde Staten, maar China is inmiddels opgeklommen naar de tweede positie. Er zijn duidelijke verschillen tussen landenin groeitempo wat betreft deze wetenschappelijke publicaties in de periode 2005-2016.

Universiteiten en umc's grootste producent van publicaties

Binnen Nederland nemen de universiteiten en de universitaire medische centra (umc’s) het grootste deel van de output aan wetenschappelijke publicaties voor hun rekening.

Veel publicaties zijn internationale co-publicaties

Van de Nederlandse wetenschappelijke output is 60% een publicatie waarbij een Nederlandse onderzoeker samen publiceert met een onderzoeker uit het buitenland. Veel landen hebben een dergelijk aandeel zogenaamde internationale co-publicaties.

Nederland wereldspeler wat betreft citatiescore

Nederlands onderzoek scoort qua citatiescore 52 procent boven het wereldgemiddelde. Nederland neemt daarmee wereldwijd een derde positie in, na Zwitserland en Denemarken. Als we onderscheid maken tussen alle publicaties en internationale co-publicaties, dan zien we dat in alle landen de laatste groep publicaties qua citaties hoger scoort dan alle publicaties gezamenlijk. Nederland scoort dan zelfs 76% boven het wereldgemiddelde.