Toekenningen Vernieuwingsimpuls

NWO kent sinds 2000 een belangrijk en omvangrijk programma dat een bijdrage beoogt te leveren aan de vernieuwing van het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en para-universitaire instituten en moet leiden tot betere loopbaanperspectieven voor jonge onderzoekers: de Vernieuwingsimpuls. Het gaat om een persoonsgebonden subsidievorm die zich op drie doelgroepen richt (in deze vorm bestaat het programma sinds 2002): pas gepromoveerden (VENI), postdocs (VIDI) en ervaren onderzoekers (VICI). In 2000 en 2001 bestond het onderscheid naar doelgroepen nog niet. Sinds de aanvang van de Vernieuwingsimpuls in 2000 zijn in totaal ruim 4.000 beurzen toegekend.

Toekenningen Vernieuwingsimpuls

Toekenningen Vernieuwingsimpuls per universiteit
VICIVIDIVENI
UU61150312
UvA54144283
LEI51122218
overige inst.55119188
RU44105201
RUG4295167
VU3675152
EUR1862132
TUD2375115
UM1148100
TUE214160
WUR103882
UT153344
UvT82146

De figuur laat de toekenningen in het kader van de Vernieuwingsimpuls zien voor de periode 2006-2019. De verschillen tussen universiteiten in het totaal aantal toekenningen hebben vooral te maken met de omvang van de universiteit en het al dan niet hebben van een UMC. Zo heeft de Universiteit van Utrecht (UU) de afgelopen 12 jaar ruim 6x zo veel toekenningen vanuit de Vernieuwingsimpuls als Tilburg University.
 

NWO Brontabel als csv (232 bytes)

Toekenningen Vernieuwingsimpuls

Toekenningen Vernieuwingsimpuls per universiteit, in % van het totaal per universiteit
VICIVIDIVENI
UU61150312
UvA54144283
LEI51122218
overige inst.55119188
RU44105201
RUG4295167
VU3675152
EUR1862132
TUD2375115
UM1148100
TUE214160
WUR103882
UT153344
UvT82146

Bij elke universiteit is het aandeel VENI-toekenningen het grootst, gevolgd door het aandeel VIDI-toekenningen. Het merendeel van de toekenningen gaat naar de VENI's met 57%, gevolgd door de VIDI's met 31% en de VICI's met 12%. De verdeling naar subsidievorm varieert per universiteit. Zo hebben de universiteite van Maastricht, WUR en de VU relatief veel VENI's. De technische universiteiten Delft, Eindhoven en Twente hebben het hoogste percentage VIDI's; voor Eindhoven en Twente geldt dit ook voor de VICI's

NWO Brontabel als csv (232 bytes)