NWO kent sinds 2000 een belangrijk en omvangrijk programma dat een bijdrage beoogt te leveren aan de vernieuwing van het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en para-universitaire instituten en moet leiden tot betere loopbaanperspectieven voor jonge onderzoekers: de Vernieuwingsimpuls. Het gaat om een persoonsgebonden subsidievorm die zich op drie doelgroepen richt (in deze vorm bestaat het programma sinds 2002): pas gepromoveerden (VENI), postdocs (VIDI) en ervaren onderzoekers (VICI). In 2000 en 2001 bestond het onderscheid naar doelgroepen nog niet. Sinds de aanvang van de Vernieuwingsimpuls in 2000 zijn in totaal ruim 4.000 beurzen toegekend.

Toekenningen Vernieuwingsimpuls per universiteit
VICIVIDIVENI
UU55138272
UvA49136231
LEI41113178
overige inst.47109168
RU3394169
RUG3792143
VU3569127
EUR1456117
TUD186896
UM94484
TUE193947
WUR63365
UT143139
UvT82144

De figuur laat de toekenningen in het kader van de Vernieuwingsimpuls zien voor de periode 2006-2017. De verschillen tussen universiteiten in het totaal aantal toekenningen hebben vooral te maken met de omvang van de universiteit en het al dan niet hebben van een UMC. Zo heeft de Universiteit van Utrecht (UU) de afgelopen 12 jaar ruim 6x zo veel toekenningen vanuit de Vernieuwingsimpuls als Tilburg University.
 

NWO Brontabel als csv (227 bytes)
Toekenningen Vernieuwingsimpuls per universiteit, in % van het totaal per universiteit
VICIVIDIVENI
UU55138272
UvA49136231
LEI41113178
overige inst.47109168
RU3394169
RUG3792143
VU3569127
EUR1456117
TUD186896
UM94484
TUE193947
WUR63365
UT143139
UvT82144

Bij elke universiteit is het aandeel VENI-toekenningen het grootst, gevolgd door het aandeel VIDI-toekenningen. Het merendeel van de toekenningen gaat naar de VENI's met 55%, gevolgd door de VIDI's met 33% en de VICI's met 12%. De verdeling naar subsidievorm varieert per universiteit. Zo doen de Erasmus Universiteit, WUR en de Universiteit van Maastricht het relatief goed bij de VENI's. De technische universiteiten Delft, Eindhoven en Twente scoren relatief hoog bij de VIDI's; voor Eindhoven en Twente geldt dit ook voor de VICI's.

NWO Brontabel als csv (227 bytes)